WordPress je Open Source Content Management System (CMS), često se koristi kao aplikacija za objavljivanje sajtova i blogova, podržan je PHP-om i MySQL-om.

WordPress ima mnoge specifične karakteristike, uključujući plug-in arhitekturu i predložak sistema.

WordPress se koristi na više od 15% od preko 1.000.000 najvećih web stranica. Tržišno učešće Worpress-a u CMS sajtovima iznosi 66%.

WordPress je najpopularniji CMS  u upotrebi danas.

WordPress je prvi put objavljen 27. maja 2003. godine.

Pogledajte definiciju na Wikipedia sajtu: http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81

Pogledajte sajt: http://wordpress.org/