Web serveri su veliki kompjuteri sa stalnom vezom prema Internetu. Svi sajtovi moraju biti smešteni na web server kako bi bili dostupni celom svetu.
Web servere možemo da podelimo u dve velike grupe, one bazirane na Microsoft sistemu i one bazirane na UNIX sistemu.

Sadržaj sajta je fizički smešten na serveru.

kakofunkcioniseserver