Laički – “mesto na Internetu”. Sastoji od jedne ili više web stranica.Web stranica je elektronski (digitalni) sinonim ili ekvivalent klasičnom papiru, a obično sadrži sledeće elemente:

strukturasajta