RGB sistem boja – Svaki piksel je definisan sa 3 podatka koji predstavljaju vrednost 3 osnovne boje. Ovaj sistem je zasnovan na aditivnom mešanju boja (princip po kome se svetlost različitih boja kombinuje). Osnovne 3 boje ovoga sistema u crvena, zelena i plava (engleski Red, Green, Blue – skraćenica RGB). Ovaj sistem boja koristite kad je krajnji cilj dizajna prikazivanje na monitoru ili TV ekranu.