Internet pretraživač predstavlja internet servis, čija je svrha traženje informacija na Internetu, i to uglavnom zadavanjem ključnih reči, a mnogo ređe odabirom ponuđenih stavki. Ishod pretrage se najčešće prikazuje kao spisak web sajtova koji sadrže traženu informaciju, uz mogućnost da se ponuđeni web sajtovi posete sa strana pretraživača. Najpoznatiji svetski pretraživač je Google, a često se koriste i Yahoo, Bing, Altavista i Ask.

Za razliku od Web imenika koje održavaju uređivači teksta (ljudi), internet pretraživači deluju po algoritmu ili su kombinacija algoritma i ljudskog upisa.

Kako rade internet pretraživači?

Internet pretraživači skupljaju različite informacije o internet stranicama, uključuju ih u svoju bazu te nude svakom korisniku, koji traži određeni pojam, uslugu, proizvod ili bilo šta drugo.

kakofunkcionisepretrazivac

Sastavni delovi pretraživača

Internet pretraživač ima tri dela:

1. program za prikupljanje podataka s Web stranica koje posećuje (eng. crawler, spider – roboti koji se u prevodu nazivaju “pauk”),

2. indeks (bazu) koji sadrži pojmove koje je program za prikupljanje prikupio tokom svojih poseta Web stranicama (eng. index),

3. pretraživač (postojećeg indeksa tj. sopstvene formirane baze) (eng. search engine).