Open Source – Otvoreni kod generički je naziv za softver čiji je izvorni kod i/ili nacrti (dizajn) dostupan javnosti na uvid, korišćenje, izmene i dalju distribuciju i razvoj  (primeri: Firefox web pregledač, MediaWiki softver, Joomla, WordPress)

Kada se kod nas  engleski termin open source prevodi kao otvoreni izvor, onda se odnosi na bilo kakvu informaciju, bilo pisanu ili audiovizuelnu, koja je slobodno dostupna javnosti.

Načini licenciranja i korišćenja

Danas postoji velik broj licenci koje definišu prava i obveze kako autora, tako i korisnika softvera otvorenog koda (obično autor zadržava pravo da se kod daljnje distribucije njegovog koda mora videti ko je prvi autor, tj. autor prve verzije programa, dok je obično obaveza korisnika da sačuva informaciju o autoru programa).

Neke od češće korišćenih licenci:

GPL – GNU General Public License
GFDL – GNU Free Documentation License
LGPL – GNU Lesser General Public License
OPL – Open Content License

Na zajedničkom serveru medijawiki projekta koriste se sledeće licence (uz gorenavedene GPL i GFDL):

CCL – Creative Commons License
FAL – Free Art License

Javno vlasništvo

Knjiga (slika) ili bilo koja druga informacija/umetničko delo čija su autorska prava istekla nalazi se u javnom vlasništvu.

Načini licenciranja i korištenja

Cilj Otvorenog koda je da što više ljudi učestvuju u razvoju neke aplikacije kao i obrazovanja i edukacije. Mnogo više možete naučiti gledajući druge kodove.

Pogledajte definiciju na Wikipedia sajtu: http://sh.wikipedia.org/wiki/Open_Source