Veza ili link (poveznica, hyperlink)  je pojam koji označava vezu između dve internet strane (bilo da se nalaze na dva različita sajta, bilo da su u okviru istog sajta). Obično se pod tim pojmom misli na delove internet strane (deo teksta ili fotografija) preko kojih internet pregledač (web browser) prelazi na neku drugu stranu. Na internet stranama  su linkovi obično označeni drugačijom bojom od ostatka teksta i/ili su podcrtani.

Preciznije, link je veza između nekog hipertekstualnog sadržaja na neki drugi hipertekstualni ili bilo kakav multimedijalni sadržaj (internet strana, muzika, fotografija, video,  animacija, PDF dokument i slično).