Osnovni kolor sistemi (sistemi boja) su:

RGB – Svaki piksel je definisan sa 3 podatka koji predstavljaju vrednost 3 osnovne boje. Ovaj sistem je zasnovan na aditivnom mešanju boja (princip po kome se svetlost različitih boja kombinuje). Osnovne 3 boje ovoga sistema u crvena, zelena i plava (engleski Red, Green, Blue – skraćenica RGB). Ovaj sistem boja koristite kad je krajnji cilj dizajna prikazivanje na monitoru ili TV ekranu.

CMYK – Svaki piksel je definisan sa 4 podatka. Ovaj sistem je zasnovan na subtraktivnom mešanju boja (princip po kome se mešaju pigmenti). Osnovne boje ovoga sistema su plava, crvena, žuta i crna (engleski Cyan, Margenta, Yellow i Black). Iako je sve nijanse teoretski moguće dobiti mešanjem prve tri boje, crna se može dobiti samo dodavanjem crnog pigmenta. Ovaj sistem boja koristite kad je štampani proizvod krajnji cilj dizajna.