Izradili smo sajt

Sajt je izrađen u WordPress CMS  platformi i korišćen je Responsive Web Design,  kao i “Sticky” navigacija i header.

Sajt je prezentacionog tipa, a predstavljena je i autorka fitness programa, kao njen kompletan program: od treninga (s detaljno objašnjenim vežbama) i motivacionih poruka, preko ishrane i videa i fotografija.

Po obimu i ceni spada u paket XL.

Sajt možete  pogledati na adresi: http://urbanfitnessfox.com