Izradili smo sajt poliklinike “Bonadea”, koja se bavi pre svega urologijom, ginekologijom i hirurgijom.

Sajt je izrađen u WordPress CMS platformi i korišćen je Responsive Web Design, kao i “Sticky” navigacija i header.

Sajt je prezentacionog tipa. Po obimu i ceni spada u paket M.

Sajt možete pogledati na adresi: http://poliklinikabonadea.com/