Gigabajt (gigabyte) je jedinica mere količine podataka u računarstvu i iznosi jednu milijardu (1 000 000 000) bajtova. Naziv je izveden pomoću SI prefiksa giga. Što se tiče kompjuterskih memorija, jedan gigabajt je uvek 230 = 1,073,741,824 bajta = 1024 megabajta. Na disk drajvu, gigabajt se podrazumeva kao 1000 megabajta.

Često se označava skraćenicom GB, koju ne treba mešati sa skraćenicom Gib koja e koristi za termin gigabit (bit je manja jedinica od bajta, jedan bajt iznosi 8 bitova).

Naziv(Simbol)VrednostNaziv(Simbol)Vrednost
kilobyte (kB)103kibibyte (KiB)210 = 1.024 × 103
megabyte (MB)106mebibyte (MiB)220 ≈ 1.049 × 106
gigabyte (GB)109gibibyte (GiB)230 ≈ 1.074 × 109
terabyte (TB)1012tebibyte (TiB)240 ≈ 1.100 × 1012
petabyte (PB)1015pebibyte (PiB)250 ≈ 1.126 × 1015
exabyte (EB)1018exbibyte (EiB)260 ≈ 1.153 × 1018
zettabyte (ZB)1021zebibyte (ZiB)270 ≈ 1.181 × 1021
yottabyte (YB)1024yobibyte (YiB)280 ≈ 1.209 × 1024