Web hosting je ustvari smeštaj sajta (“kuća za Vaš sajt”). Svi sajtovi moraju biti fizički smešteni na web server kako bi bili dostupni celom svetu.

Web hosting prodaju web hosting kompanije kod kojih zakupite paket ili ceo server. Zavisno od vaših potreba zakupićete i vrstu web hosting paketa.

Web serveri su veliki kompjuteri sa stalnom vezom prema Internetu. Web servere možemo da podelimo u dve velike grupe, one bazirane na Microsoft sistemu i one bazirane na UNIX sistemu.

kakofunkcioniseserver