Donji deo web stranice koji sadrži obično dodatne i manje važne sadržaje i/ili linkove, npr. informacije o privatnosti, autorskim pravima, odricanju od odgovornosti, uslovima korišćenja stranice, izjavi o zaštiti podataka, linkove na glavne celine stranice i sl.
U ovom delu web stranice se najčešće nalazi i potpis dizajnera (autora) stranice.

strukturasajta