Flash je alat koji dizajneri koriste za izradu prezentacija, aplikacija i ostalih sadržaja koje omogućuju interakciju sa korisnicima. Moguće je izraditi vrlo bogate Flash aplikacije u koje možemo uključiti slike, zvukove, video, i specijalne efekte.

Flash se dosta koristi za izradu animacija ili kompletnih web stranica. Ali napominjemo da ljudi nekada znaju “zloupotrebiti” flash, a to se događa kada nabacaju vwliki broj  bespotrebnih animacija na web stranicu što dovodi do predugog učitavanja web stranice. Vrlo je lepo videti kada je nešto profesionalno odrađeno u flashu ali bez bespotrebnih animacija.

Vrlo lepo znaju izgledati profesionalni banneri izrađeni u flashu. Puno bolje i kvalitetnije nego u animiranom gifu.

Flash koristi vektorsku grafiku pa su izlazne datoteke (animacije i slično) bitno lakše u kilobajtima od obične bitamp grafike.

Verovatno glavna prednost flasha je interakcija s korisnicima. Npr. kada korisnik klikne na neku tipku neka slika se pojavi i slično. To je samo jedna mala, mala mogućnost. Flash nudi mnogo toga više.

Upotreba Flash-a omogućava Vam da tačno odredite kako će sajt funkcionisati i pojavljivati se, bez obzira na to u kojem se pregledaču otvara, zbog toga što će biti vidljiv korišćenjem Flash Playera.

Sam Flash Player  je uključen je u većinu internet pregledača, sistemskih softvera, i ostalih standardnih dodatka na novim računarima postao  je web standard.

Flash je “upakovao” veliki broj funkcionalnosti u jedan program koji je u principu lak za korišćenje.

Ne samo da pruža mogućnost kreiranja animiranih filmove, već se i lako može uvesti grafički sadržaj kreiran u ostalim programima i zatim koristiti Flash da bi se  animirali ti grafički sadržaji.

Ono što može predstavljati problem je vreme preuzimanja, koje zavisi od brzine konekcije koju gledalac ima, pa se to mora imati u vidu kada se pravi animacija.

Microsoftova alternativa Flashu (porizvodu kompanije Adobe) je Microsoft Silverlight.

Primer Flash banner-a: