CMYK sistem boja – Svaki piksel je definisan sa 4 podatka. Ovaj sistem je zasnovan na subtraktivnom mešanju boja (princip po kome se mešaju pigmenti). Osnovne boje ovoga sistema su plava, crvena, žuta i crna (engleski Cyan, Margenta, Yellow i Black). Iako je sve nijanse teoretski moguće dobiti mešanjem prve tri boje, crna se može dobiti samo dodavanjem crnog pigmenta. Ovaj sistem boja koristite kad je štampani proizvod krajnji cilj dizajna.