Animacija je simulacija kretanja prikazivanjem nizova statičnih slika koje se ponavljaju više puta. To je proces sklapanja serija pojedinačnh slika (tzv. frejmova ili panela – frames or panels) da bi  se njihovim ponavljanjem dobio prikaz kontinuiranog kretanja.