NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA

Address bar (takođe i location bar ili URL bar) je polje u web browseru – internet pregledaču (u vrhu Vašeg monitora) koje prikazuje web adresu (URL)  na kojoj se trenutno nalazite i u njega kucate adresu koju želite da pronađete na internetu (npr. www.izradasajtova.rs). (more…)

Asynchronous  JavaScript  and  XML – metod za postavljanja dinamičkog sadržaja na sajt, najčešće se koristi sa PHP server-side scriptingom.

Niz instrukcija koje objašnjavaju način rešavanja određenog problema. (more…)

Animacija je simulacija kretanja prikazivanjem nizova statičnih slika koje se ponavljaju više puta. (more…)

Deo sajta koji se nalazi van tzv. containera (okvira u kome se nalaze header, navigacija, content i footer). (more…)

Bandwith (protok) je količina podataka koja može biti prenesena putem interneta u određenom vremenskom periodu (koliko ljudi mogu videti i preuzeti podataka sa vašeg sajta u periodu od najčešće mesec dana). (more…)

Prostor na sajtu (vizuelno uočljiv) rezervisan najčešće za reklamiranje ili linkovanje (povezivanje) na neki drugi sajt. Grafička slika, animacija ili drugi grafičko – tekstualni objekat koji se upotrebljava kao oglasno sredstvo na web stranicama, e-mail newsletterima i slično. (more…)

Baza podataka je kolekcija podataka organizovanih za brzo pretraživanje i pristup, koja zajedno sa sistemom za administraciju, organizovanje i memorisanje tih podataka, čini sistem baze podataka. Iz ugla korisnika, podaci su na neki logički način povezani. (more…)

Rasterska grafika (bitmap) je način definisanja slike koji podrazumeva dvodimenzionalnu matricu obojenih tačaka (Piksela). (more…)

Chat (od eng. čavrljanje) je oblik komunikacije dva ili više korisnika putem računara i kompjuterske mreže u realnom vremenu (real-time). (more…)

CMS (Content Management System) je, kao što i sam naziv kaže, sistem (programska aplikacija) za upravljenje sadržajem nekog sajta. (more…)

CMYK sistem boja – Svaki piksel je definisan sa 4 podatka. (more…)

Content (sadržaj) je svakako najvažniji deo web stranice i zauzima njen najveći deo. Osnova, svrha i smisao postojanja web stranice. (more…)

CSS je skraćenica za Cascading Style Sheets i u „nespretnom“ srpskom prevodu bi značilo: stilske liste u kaskadi. (more…)

DNS (engl. Domain name system) je, u osnovi, sistem koji pretvara imena računara (hostnames) u IP adrese. (more…)

Web domen je adresa vašeg sajta na internetu (npr. www.izradasajtova.rs) i način na koji posetioci mogu pronaći Vaš sajt. (more…)

Email ili e-pošta (elektronska pošta) je mogućnost slanja poruka putem Interneta i jedna je od najčešćih vrsta komunikacije danas na Internetu. (more…)

Flash je alat koji dizajneri koriste za izradu prezentacija, aplikacija i ostalih sadržaja koje omogućuju interakciju sa korisnicima. Moguće je izraditi vrlo bogate Flash aplikacije u koje možemo uključiti slike, zvukove, video, i specijalne efekte. (more…)

Flip Book (Flipping Book) ili listajuća knjiga je način prezentacije određenih sadržaja spremnih za štampu (koncipiranih poput knjige) na sajtu. Najčešće se radi o katalozima, jelovnicima, brošurama i slično. (more…)

Donji deo web stranice koji sadrži obično dodatne i manje važne sadržaje i/ili linkove, npr. informacije o privatnosti, autorskim pravima, odricanju od odgovornosti, uslovima korišćenja stranice, izjavi o zaštiti podataka, linkove na glavne celine stranice i sl. (more…)

File Transfer Protocol – protokol koji omogućuje prenos datoteka na internetu. (more…)

GIF (graphics interchange format) je bitmap grafički format datoteke (fajla) i koristi se za skladištenje fotografija na disku. (more…)

Gigabajt (gigabyte) je jedinica mere količine podataka u računarstvu i iznosi jednu milijardu (1 000 000 000) bajtova. (more…)

Gmail je besplatna usluga elektronske pošte (besplatan e-mail) omogućena od strane kompanije Google. (more…)

Google indeksiranje stranica je proces ubacivanja novih web stranica u Google bazu (indeks).  Rezultati Google pretrage su efikasni (brzi, a daju veliki broj rezultata) upravo iz razloga što Google ne ide svaki put kada ukucate svoj zahtev u pretragu kompletnog interneta, već samo u pretragu svoje baze. (more…)

Hardver ili kompjuterski hardver (eng. hardware; computer hardware) je fizički, opipljivi deo računara. (more…)

Address bar (takođe i location bar ili URL bar) je polje u web browseru – internet pregledaču (u vrhu Vašeg monitora) koje prikazuje web adresu (URL)  na kojoj se trenutno nalazite i u njega kucate adresu koju želite da pronađete na internetu (npr. www.izradasajtova.rs).

addressbar

 

Adobe Photoshop (fotošop) je softver namenjen za rastersko obrađivanje digitalnih fotografija. Trenutno je vodeći grafički alat i namenjen je za korištenje na Microsoft Windows i Apple operativnim sistemima. (more…)

Header sajta je zaglavlje tj. vrh web stranice. Poželjno je da sadrži logo koji se nalazi uvek na istoj poziciji unutar headera. (more…)

Web hosting je ustvari smeštaj sajta (“kuća za Vaš sajt”). Svi sajtovi moraju biti fizički smešteni na web server kako bi bili dostupni celom svetu. (more…)

HTML (Hypertext Markup Language) je jezik kojim se definiše struktura i sadržaj web dokumenata i pomoću kojega se izrađuju web stranice. (more…)

IMAP (engl. Internet Message Access Protocol) je mali protokol za prijem elektronske pošte od servera do lokalnog klijenta. (more…)

IP adresa – je adresa vašeg sajta u numeričkom formatu. (more…)

Java  je objektno-orijentisani programski jezik, koji je razvila kompanija Sun Microsystems početkom devedesetih godina.  (more…)

Java Script je objektno orjentisan programski jezik namenjen dinamičkoj izradi web sajtova. (more…)

ISP (Internet Service Provider) je pružaoc pristupa internetu, obično putem telefonske linije (npr. Telekom Srbije, Orion, Eunet, VeratNet, BitsYU…). Sve je više u upotrebi i kablovski internet čiji su provajderi kablovski operateri (npr. SBB, KDS…). (more…)

Izrada sajtova (web dizajn, engl. Web design) predstavlja grafičko osmišljavanje ili dizajniranje Internet stranice korišćenjem slika, jezika za označavanje i formiranje HTML, standardizaciju i upotrebljivost stranice.  (more…)

Kodek (engl. codec) je skraćenica od koder-dekoder ili kompresor-dekompresor, a odnosi se na hardverski uređaj za kodiranje video ili audio signala ili na softverski modul sa istom funkcijom. (more…)

Osnovni kolor sistemi (sistemi boja) su: (more…)

Layers (lejeri, slojevi ) u programu (grafičkom alatu) Adobe Photohop su slike poređane jedna iznad druge,  i imaju osobinu da mogu da sadrže transparentne odnosno providne delove, tako da možete da stavite jednu sliku odnosno sloj preko druge i vidite onu ispod ili njen deo. (more…)

Veza ili link (poveznica, hyperlink)  je pojam koji označava vezu između dve internet strane (bilo da se nalaze na dva različita sajta, bilo da su u okviru istog sajta). (more…)

Logotip (grč. λογότυπος = logotipos), odnosno skraćeno logo je spoj grafičkih elemenata, simbola, ilustracija ili ikona koji označava proizvod, uslugu, preduzeće, događaj, osobu, predmet ili ideju. (more…)

Megabajt, je oznaka koja se koristi u računarstvu za označavanje količine memorije. To je, zapravo, oznaka za 220 veću jedinicu od bajta – osnovne jedinice za količinu memorije u računarstvu. (more…)

MySQL je besplatan, open source sistem za upravljanje bazom podataka. Uz PostgreSQL MySQL je čest izbor baze za projekte otvorenog koda, te se distribuira kao sastavni deo serverskih Linux distribucija, no također postoje verzije i za ostale operativne sisteme poput Mac OS-a, Windowse itd. (more…)

Navigacija je jedan od najvažnijih elemenata web stranice jer omogućava korisnicima kretanje stranicom i pronalaženje sadržaja.  Sadrži linkove (veze) za stranice sajta. (more…)

U pojmovniku internet marketinga, online prodavnica (shoping cart) je deo softvera za e-trgovinu (online prodaju) koji se nalazi na sajtu (serveru) i omogućava posetiocima sajta da izaberu proizvode ili usluge za kupovinu. (more…)

Open Source – Otvoreni kod generički je naziv za softver čiji je izvorni kod i/ili nacrti (dizajn) dostupan javnosti na uvid, korišćenje, izmene i dalju distribuciju i razvoj  (primeri: Firefox web pregledač, MediaWiki softver, Joomla, WordPress) (more…)

PDF je skraćenica za Portable Document Format. (more…)

PHP (Hypertext Preprocessor) je rasprostranjeni specijalizovani skriptni programski jezik koji se koristi za izradu dinamičkih web stranica. Suština je da se PHP koristi za dinamičko generisanje HTML koda. Pomoću PHP-a kreiraju se HTML stranice na serveru pre njihovog slanja na lokalni računar tj. pre njihove vidljivosti za krajnjeg korisnika. (more…)

Piksel (eng. pixel), izvedenica je od eng. “picture element” – što znači element slike. Piksel je naime, najmanji grafički element slike, specifičan za bitmap slike – u suprotnosti od slika vektorske grafike. (more…)

Plugin (priključak, plug-in) je vrsta softverskog dodatka koji ima sopstvene programske biblioteke (programska biblioteka je pojam kojim se u programiranju označava zbirku pod-programa, koji nude rešenja za tematski povezane probleme) na raspolaganju, koje nisu deo softvera u koji se integrišu. (more…)

POP3 (engl. Post Office Protocol) je jednostavan internet protokol za pristupanje e–pošti. Definisan je u kratkom dokumentu RCF 1939 . (more…)

Za izradu sajta potrebno Vam je: (more…)

Page Rank je Google-ova patentirana tehnologija koja pokazuje popularnost web stranice, a ne web sajta u celosti kako se pogrešno misli. (more…)

Internet pretraživač predstavlja internet servis, čija je svrha traženje informacija na Internetu, i to uglavnom zadavanjem ključnih reči, a mnogo ređe odabirom ponuđenih stavki. (more…)

Nakon što nas kontaktirate sa željom da Vam izradimo sajt taj proces izgleda ovako (možete pogledati i poslušati i video u trajanju od 4 minuta na dnu strane): (more…)

Ukoliko ste zakupili neki od komercijalnih domena (.com, .org, .net, .info ili slično) isti postaju aktivni kroz par sati od uplate, a najviše u roku od 24 sata. (more…)

Prostor na disku (Web prostor, Disk Space), takođe poznat  i kao skladišni prostor, uglavnom se odnosi na količinu fizičkog (memorijskog) prostora na web serveru koji je dodeljen vlasniku  sajta od strane web hosting kompanije (vlasnika servera). (more…)

Bandwith (protok) je količina podataka koja može biti prenesena putem interneta u određenom vremenskom periodu (koliko ljudi mogu videti i preuzeti podataka sa vašeg sajta u periodu od najčešće mesec dana).

Obično se iskazuje u mernoj jedinici GB, a najčešće se koristi kod web hosting kompanija ili ISP-ova (Internet Service Provider-a).

protok

RGB sistem boja – Svaki piksel je definisan sa 3 podatka koji predstavljaju vrednost 3 osnovne boje. (more…)

Responsive (odgovarajući) web dizajn (RWD) je web dizajn pristup koji je usmeren ka kreiranju sajtova koji pružaju optimalno iskustvo pregleda – jednostavnih za čitanje i navigaciju sa minimalnom promenom veličine, minimalnim pomeranjem i skrolovanjem na širokom spektru uređaja  (od mobilnih telefona do desktop računara) različite rezolucije ekrana. (more…)

Rezolucija (razlučivost) je broj piksela (pixel), koji su ustvari obojene tačke, na monitoru.

Rezolucija je izražena u brojevima piksela koji se nalaze u vodoravnim i uspravnim linijama monitora, npr. 1024x768px.

Statistiku korišćenja monitora pojedinih rezolucija možete pogledati ovde.

RSS predstavlja jednostavan način za automatsko preuzimanje informacija sa web lokacija koje vam se sviđaju. (more…)

Laički – “mesto na Internetu”. Sastoji od jedne ili više web stranica. (more…)

Optimizacija stranica za pretraživače (Search Engine Optimization) je proces finog podešavanja web stranice koji uključuje poboljšavanje internih i eksternih aspekata u cilju povećanja broja poseta koje web stranica dobija putem pretraživača, čime se i povećava broj kontakata i/ili direktna prodaja proizvoda i usluga. (more…)

Web serveri su veliki kompjuteri sa stalnom vezom prema Internetu. Svi sajtovi moraju biti smešteni na web server kako bi bili dostupni celom svetu. (more…)

Search Engine Result Page je pozicija koju stranica ima u rezultatima pretrage za traženu reč/frazu. (more…)

Microsoft Silverlight je Microsoftova alternativa Flashu, popularnom dodatku za web-pregledače koji omogućava bogatije multimedijalne sadržaje. (more…)

Bočna traka (kolona) sajta (leva ili desna) najčešće sadrži navigaciju (deo sa linkovima na stranice sajta) i banere.  (more…)

SMTP (engl. Simple Mail Transfer Protocol) predstavlja osnovni protokol sloja aplikacija za elektronsku poštu, koji koristi uslugu pouzdanog transfera podataka protokola TCP. (more…)

Softver (software) je zbirka kompjuterskih programa i pratećih podataka koji zajedno daju instrukcije kompjuterskom hardveru šta i kako da radi. (more…)

Postoje različiti načini praćenja statistike posećenosti sajta, ali je definitivno najučestaliji Google servis – Google Analytics. To je besplatan servis kompanije Google za statistiku praćenja poseta sajtu. (more…)

Adresa koja služi za identifikaciju lokacije dokumenata na Internetu. (more…)

Sajt se sastoji od jedne ili više web stranica. (more…)

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) standardni format za transmitovanje podataka u paketima sa jednog kompjutera na drugi. (more…)

Vektorska grafika je način definisanja složenog oblika ili slike pomoću jednostavnih geometrijskih oblika kao što su tačke, linije, krive i poligoni, a koji su temeljeni na matematičkim formulama. (more…)

WWW Konzorcijum (World Wide Web Consortium, W3C) je međunarodna organizacija zadužena za izradu standarda interneta. (more…)

WordPress je Open Source Content Management System (CMS), često se koristi kao aplikacija za objavljivanje sajtova i blogova, podržan je PHP-om i MySQL-om. (more…)

Web Browser (takođe i internet browser, internet pregledač, web pregledač) je program koji korisniku omogućava pregledanje i učitavanje web stranica. (more…)

XML je standardni skup pravila za definisanje formata podataka u elektronskoj formi. (more…)

 

Call Now Button