XML je standardni skup pravila za definisanje formata podataka u elektronskoj formi.

Propisan je od strane W3C.

Sledeći pravila XML standarda, korisnici definišu sopstvene (XML) formate podataka, koje mogu koristiti za njihovo skladištenje, obradu i razmenu.

XML je skraćenica za Extensible Markup Language, odnosno proširivi (meta) jezik za označavanje (engl. markup) tekstualnih dokumenata.

Ideja je bila da se stvori jezik koji će i ljudi i računarski programi moći jednostavno da čitaju.

XML definiše opštu sintaksu za označavanje podataka pomoću odgovarajućih etiketa (engl. tags) koje imaju poznato ili lako razumljivo značenje.

Format koji obezbeđuje XML za računarske elemente može se prilagoditi najrazličitijim oblastima, kao što su elektronska razmena podataka, čuvanje podataka, odvajanje podataka od prezentacije, vektorska grafika, sistemi glasovne pošte, izrada novih specijalizovanih jezika za označavanje.

Pošto se svi XML formati podataka kreiraju sledeći isti skup pravila, moguće je napraviti univerzalne alate za njihovu obradu. Tako postoji veliki broj besplatnih biblioteka na različitim jezicima na kojima se može pisati i čitati XML, a mogu se upotrebiti i gotovi softveri (kao što su programi za obradu teksta ili čitači veba). Neke alatke mogu da rade sa svim XML dokumentima, dok su druge prilagođene za podršku XML aplikacijama u različitim oblastima.