WWW Konzorcijum (World Wide Web Consortium, W3C) je međunarodna organizacija zadužena za izradu standarda interneta.W3C se sastoji od stalnih članova, koje predstavljaju raznovrsne organizacije širom svijeta, i stalnih tehničkih eksperata koji predstavljaju jezgro organizacije. U decembru 2006. W3C je činilo 429 organizacija, a otvoren je i za prijem novih.

Pogledajte sajt na: http://www.w3.org