Megabajt, je oznaka koja se koristi u računarstvu za označavanje količine memorije. To je, zapravo, oznaka za 220 veću jedinicu od bajta – osnovne jedinice za količinu memorije u računarstvu.

1 MB (1 megabajt) = 210KB (kilobajta) = 1024KB = 220B (bajta) = 1.048.576 B

Naziv(Simbol)VrednostNaziv(Simbol)Vrednost
kilobyte (kB)103kibibyte (KiB)210 = 1.024 × 103
megabyte (MB)106mebibyte (MiB)220 ≈ 1.049 × 106
gigabyte (GB)109gibibyte (GiB)230 ≈ 1.074 × 109
terabyte (TB)1012tebibyte (TiB)240 ≈ 1.100 × 1012
petabyte (PB)1015pebibyte (PiB)250 ≈ 1.126 × 1015
exabyte (EB)1018exbibyte (EiB)260 ≈ 1.153 × 1018
zettabyte (ZB)1021zebibyte (ZiB)270 ≈ 1.181 × 1021
yottabyte (YB)1024yobibyte (YiB)280 ≈ 1.209 × 1024