Napravili smo sajt za Advokatsku kancelariju Dobrosavljev iz Novog Sada.

ADVOKATSKA KANCELARIJA DOBROSAVLJEV iz Novog Sada pruža advokatske usluge i pravnu podršku fizičkim i pravnim licima, preduzetnicima i ostalim organizacijama. Efikasna i poudana pravna podrška bazirana je na stručnosti, iskustvu, profesionalizmu, etičnosti i odgovornosti. Kvalitet usluge i pristup izgrađuju dugoročno poverenje i pravnu sigurnost.

Oblasti prava kojima se bave su: radno pravo, ugovorno pravo, naknada štete, restitucija, krivično pravo, kompanijsko i privredno pravo, porodično pravo,  nepokretnosti.

Sastavljaju ugovore (ugovori o radu, o kupoprodaji nepokretnosti, o prodaji robe, ugovori o radu, licenciranju, ostali netipski ugovori itd).  Bave se zastupanjem preduzeća pred privrednim sudovima kao i postupcima pred inspekcijskim i drugim državnim organima. Zastupaju lica u postupcima za naknadu štete pred osiguravajućim društvima. Zastupaju lica u postupcima po tužbama pred Osnovnim, Višim i Apelacionim sudovima, (sastavljanje svih vrsta tužbi, protivtužbi, podnesaka, žalbi itd.). Pomažu pri osnivanju privrednih društava (izrada opštih akata i registracija kod APR, izmene i dopune opštih akata. Usluge biznis konsaltinga, zastupanje u postupku likvidacije i zastupanje dužnika i poverilaca u stečajnom postupku). Postupci prinudne naplate potračivanje pred sudovima. Postupci medijacije.

Ako pretražujete pojmove poput: advokat Novi Sad, pravna pomoć, pravo zastupanje, sastavljanje ugovora, osnivanje firme, prinudna naplata, medijacija, žalbe, pravni zastupnik, pravnik, nadoknada štete, naplata osiguranja, kupoprodaja nekretnine… Pozovite ih da se dogovorite.

Sajt je rađen u u WordPress-u  i korišćen je Responsive Web Design – prilagođen je svim uređajima (prikaz na mobilnim telefonima, tabletima i desktop računarima).

Sajt koristi sigurnosni protokol (https) i optimizovan je tako da postiže dobre rezultate na GT Metrix testu.

Sajt možete pogledati na adresi: https://advokatnovisad.co.rs/

POGLEDAJTE SAJT