10 GODINA
PRAVIMO SAJTOVE…
I UŽIVAMO U TOME.
Pogledajte listu naših zadovoljnih klijenata…

NAŠE REFERENCE

PONUDA

IZRADA SAJTOVAveć od 29900 RSD
IZRADA LOGOTIPA19900 RSD
KORPORATIVNI IDENTITET24900 RSD

 +381 (0)21 300 6315

GOTOV KROJ

GOTOV KROJ

ROK IZRADE 14 DANA

 

Imate predlog izgleda sajta ili Vam ga mi predlažemo

15 stranica

WordPress CMS / uputstvo

Domen

Hosting prostor 2GB / protok 20GB

C panel

5 e-mail naloga

Tehnička podrška 12 meseci

PORUČI

 

BIRAM KROJ

BIRAM KROJ

ROK IZRADE 21 DAN

 

Dizajn prema Vašem zahtevu

40 stranica / proizvoda

WordPress CMS / obuka

Domen

Hosting prostor 4GB / protok 40GB

C panel

10 e-mail naloga

Tehnička podrška 12 meseci

PORUČI
BIRAM KROJ+

BIRAM KROJ+

ROK IZRADE 28 DANA

 

Dizajn prema Vašem zahtevu

Neograničen broj* stranica / proizvoda

WordPress CMS / obuka

Domen

Hosting prostor/protok neograničen*

C panel

Neograničen broj e-mail naloga

Tehnička podrška

PORUČI

 

*Neograničen je pojam koji se uzima uslovno, jer postoji mogućnost za dodavanje neograničenog broja stranica (mi popunjavamo unapred dogovoren broj stranica) i korišćenja velikog hosting prostora (o POLITICI NEOGRANIČENOSTI hosting kompanije više pročitajte ovde).

DOBAR START

DOBAR START

Dizajn celokupnog korporativnog identiteta;

Izrada web sajta – paket Gotov kroj;

Rok izrade 14 radnih dana.

 

PORUČI
VEKTOR LOGO

VEKTOR LOGO

Dizajn vektorskog logotipa prema Vašem zahtevu;

Do 6 idejnih rešenja;

Finalni fajl u više formata za različite namene.

PORUČI
KORP. IDENTITET

KORP. IDENTITET

Dizajn vektorskog logotipa;

Dizajn vizitkarte (za do 10 osoba);

Dizajn memoranduma;

Dizajn koverte;

Dizajn fascikle.

PORUČI

 

IZRADA SAJTOVA

UPOREDNI PREGLED PAKETA

SPECIFIKACIJA PAKETA

CENA/ Rok izrade
 • UNAPRED DOGOVOREN IZGLED
 • DIZAJN PREMA ZAHTEVIMA
 • NAPREDNE FUNKCIJE***
 • BROJ STRANICA
 • CMS
 • DOMEN
 • HOSTING
 • E-MAIL ADRESE
 • C PANEL
 • TEHNIČKA PODRŠKA****

GOTOV KROJ

29900 RSD/ 14 dana
 • NE
 • NE
 • 15*
 • 2 GB PROSTORA
 • DO 5 NALOGA
 • 12 MESECI

BIRAM KROJ

49900 RSD/ 21 dan
 • NE
 • 40*
 • 4 GB PROSTORA
 • DO 10 NALOGA
 • 12 MESECI

BIRAM KROJ+

od 99900 RSD/ 28 dana
 • NEOGRANIČEN**
 • NEOGRANIČEN**
 • NEOGRANIČEN BROJ NALOGA**
 • 12 MESECI

*Naveden je broj stranica koje popunjavamo pri izradi sajta, a Vama ostaje mogućnost da naknadno dodajete koliko god želite stranica.

**Neograničen je pojam koji se uzima uslovno, jer postoji mogućnost za dodavanje neograničenog broja stranica (mi popunjavamo unapred dogovoren broj stranica) i korišćenja velikog hosting prostora (o POLITICI NEOGRANIČENOSTI hosting kompanije više pročitajte ovde).

***Među napredne funkcije ubrajamo rezervacione sisteme, online prodavnice, aplikacije za nekretnine i slično.

****Mesec dana pre isteka jednogodišnjeg zakupa domena, hostinga i usluge tehničke podrške šaljemo Vam obaveštenje i ponudu za produženje zakupa i nastavak saradnje i u narednoj godini.

Niste u obavezi da je prihvatite, a samim tim ni mi više nismo u obavezi da brinemo o Vašem sajtu. Računi za domen i hosting stizaće vam direktno od hosting kompanije (naravno ukoliko ne otkažete i ovu uslugu).

Ukoliko je prihvatite, ukupne cene po paketima NA GODIŠNJEM NIVOU iznose:

 • GOTOV KROJ / 79 eura u dinarskoj protivrednosti (domen, hosting i tehnička podrška)
 • BIRAM KROJ / 99 eura u dinarskoj protivrednosti(domen, hosting i tehnička podrška)
 • BIRAM KROJ+ /od 109 eura u dinarskoj protivrednosti (domen, hosting i tehnička podrška)

Nakon što ste iz naše ponude izabrali paket koji odgovara Vašim potrebama i nakon što nas kontaktirate telefonom ili putem e-maila sa željom da započnemo saradnju, taj proces izgleda ovako:

 1. Ukoliko je potrebno od nas dobijate sve dodatne informacije o ponudi sajt paketa.

 2. Telefonskim putem ili putem e-maila definišemo obim i željeni izgled sajta, nakon čega vam šaljemo finalnu zvaničnu ponudu sa cenom i rokom izrade.*

 3. Potvrđujete nam da ste prihvatili ponudu i dostavljate nam potreban materijal (najmanje 80% od ukupnog materijala – logo, tekst, fotografije, video snimke i dr.)

 4. E-mailom Vam šaljemo tipski ugovor i prvu fakturu na 50% iznosa koji uplaćujete avansno.

 5. E-mailom nam vraćate skeniran potpisan i pečatiran ugovor i vršite uplatu prve rate. **

 6. U ugovorom predviđenom roku dobijate idejno rešenje prema dovoru iz tačke 2 (dizajn sajta i njegovu strukturu – raspored elemenata).

 7. Šaljete nam odobrenje idejnog rešenja, odnosno zahtev za eventualne korekcije ukoliko su potrebne.***

 8. Dobijate konačno rešenje sajta sa izvršenim korekcijama i popunjeno Vašim materijalom (tekst, fotografije, video snimci i dr.).

 9. E-mailom Vam šaljemo drugu fakturu za preostali iznos (originalne račune Vam možemo poslati i poštom ukoliko je potrebno).

 10. Nakon prijema uplate drue rate postavljamo Vaš sajt na izabranu i dogovorenu www adresu (domen).

 11. Prijavljujemo sajt na pretraživače i vršimo osnovnu optimizaciju (SEO).

 12. Šaljemo Vam korisničke podatke, uputstvo za ažuriranje sajta (ukoliko sami želite da menjate njegov sadržaj) i pristup statistici posećenosti.

 13. Mesec dana pre isteka jednogodišnjeg zakupa domena, hostnga i usluge tehničke podrške šaljemo Vam obaveštenje i ponudu za produženje zakupa i nastavak saradnje i u narednoj godini.

* Agencija Tipping Point zadržava pravo da odbije izradu sajta ukoliko su zahtevi klijenta neadekvatni, ukoliko je materijal neodgovarajući i ukoliko je sadržaj sajta javno neprihvatljiv.

** Nismo u obavezi da započnemo izradu sajta pre prijema prvog dela uplate, potpisanog ugovora i dostavljanja 80% od ukupnog materijala.

*** U obavezi smo da uradimo najviše jedno dodatno idejno rešenje sajta koje se razlikuje od prvog rešenja, a ukoliko ni ono ne bude odgovaralo Vašim potrebama zadržavamo parvo da saradnju ne nastavimo ili da se dogovorimo o ceni naših dodatnih usluga.

 • Vaši kontakt podaci (ime i prezime, adresa, grad, telefon, e-mail)

 • Identifikacioni podaci firme (naziv, sedište, PIB, matični broj)

 • Željena www adresa (naziv domena)

 • Logotip (ukoliko ga imate i želite da ga postavimo na sajt)

 • Struktura sajta (nazivi stranica i njihov raspored)

 • Sadržaj sajta (tekstovi, fotografije, video snimci i ostali materijal) i raspored sadržaja po stranicama

 • Ključne reči (za pretraživače)

 • Kratak opis za Google

 • Dodatne napomene (sve ono što mislite da je važno da znamo)

Molimo Vas da nam materijal za izradu sajta dostavite na jedan od sledećih načina:

 • e-mailom na adresu: jelena@tippingpoint.rs
 • lično (na CD-u ili USB flash drive-u) na adresu kancelarije: Đorđa Servickog 4, 21 000 Novi Sad (molimo Vas za prethodnu obaveznu najavu dolaska)

IZRADA SAJTOVA

UPOREDNI PREGLED SAJT PAKETA

*Naveden je broj stranica koje popunjavamo pri izradi sajta, a Vama ostaje mogućnost da naknadno dodajete koliko god želite stranica.

**Neograničen je pojam koji se uzima uslovno, jer postoji mogućnost za dodavanje neograničenog broja stranica (mi popunjavamo unapred dogovoren broj stranica) i korišćenja velikog hosting prostora (o POLITICI NEOGRANIČENOSTI hosting kompanije više pročitajte ovde).

***Napredne funkcije podrazumevaju rezervacione sisteme, online prodavnice, sistem za prodaju nekretnina i slično.

****Mesec dana pre isteka jednogodišnjeg zakupa domena, hostinga i usluge tehničke podrške šaljemo Vam obaveštenje i ponudu za produženje zakupa i nastavak saradnje i u narednoj godini.

Niste u obavezi da je prihvatite, a samim tim ni mi više nismo u obavezi da brinemo o Vašem sajtu. Računi za domen i hosting stizaće vam direktno od hosting kompanije (naravno ukoliko ne otkažete i ovu uslugu).

Ukoliko je prihvatite, ukupne cene po paketima NA GODIŠNJEM NIVOU iznose:

 • BIRAM REŠENJE / 79 eura u dinarskoj protivrednosti (domen, hosting i tehnička podrška)
 • BIRAM KROJ / 99 eura u dinarskoj protivrednosti(domen, hosting i tehnička podrška)
 • BIRAM KROJ+ / od 109 eura u dinarskoj protivrednosti (domen, hosting i tehnička podrška)

Nakon što ste iz naše ponude izabrali paket koji odgovara Vašim potrebama i nakon što nas kontaktirate telefonom ili putem e-maila sa željom da započnemo saradnju, taj proces izgleda ovako:

 1. Ukoliko je potrebno od nas dobijate sve dodatne informacije o ponudi sajt paketa.
 2. Telefonskim putem ili putem e-maila definišemo obim i željeni izgled sajta, nakon čega vam šaljemo finalnu zvaničnu ponudu sa cenom i rokom izrade.*
 3. Potvrđujete nam da ste prihvatili ponudu i dostavljate nam potreban materijal (najmanje 80% od ukupnog materijala – logo, tekst, fotografije, video snimke i dr.)
 4. E-mailom Vam šaljemo tipski ugovor i prvu fakturu na 50% iznosa koji uplaćujete avansno.
 5. E-mailom nam vraćate skeniran potpisan i pečatiran ugovor i vršite uplatu prve rate. **
 6. U ugovorom predviđenom roku dobijate idejno rešenje prema dovoru iz tačke 2 (dizajn sajta i njegovu strukturu – raspored elemenata).
 7. Šaljete nam odobrenje idejnog rešenja, odnosno zahtev za eventualne korekcije ukoliko su potrebne.***
 8. Dobijate konačno rešenje sajta sa izvršenim korekcijama i popunjeno Vašim materijalom (tekst, fotografije, video snimci i dr.).
 9. E-mailom Vam šaljemo drugu fakturu za preostali iznos (originalne račune Vam možemo poslati i poštom ukoliko je potrebno).
 10. Nakon prijema uplate drue rate postavljamo Vaš sajt na izabranu i dogovorenu www adresu (domen).
 11. Prijavljujemo sajt na pretraživače i vršimo osnovnu optimizaciju (SEO).
 12. Šaljemo Vam korisničke podatke, uputstvo za ažuriranje sajta (ukoliko sami želite da menjate njegov sadržaj) i pristup statistici posećenosti.
 13. Mesec dana pre isteka jednogodišnjeg zakupa domena, hostnga i usluge tehničke podrške šaljemo Vam obaveštenje i ponudu za produženje zakupa i nastavak saradnje i u narednoj godini.

* Agencija Tipping Point zadržava pravo da odbije izradu sajta ukoliko su zahtevi klijenta neadekvatni, ukoliko je materijal neodgovarajući i ukoliko je sadržaj sajta javno neprihvatljiv.

** Nismo u obavezi da započnemo izradu sajta pre prijema prvog dela uplate, potpisanog ugovora i dostavljanja 80% od ukupnog materijala.

*** U obavezi smo da uradimo najviše jedno dodatno idejno rešenje sajta koje se razlikuje od prvog rešenja, a ukoliko ni ono ne bude odgovaralo Vašim potrebama zadržavamo parvo da saradnju ne nastavimo ili da se dogovorimo o ceni naših dodatnih usluga.

POTREBNO ZA IZRADU SAJTA:

 • Vaši kontakt podaci (ime i prezime, adresa, grad, telefon, e-mail)
 • Identifikacioni podaci firme (naziv, sedište, PIB, matični broj)
 • Željena www adresa (naziv domena)
 • Logotip (ukoliko ga imate i želite da ga postavimo na sajt)
 • Struktura sajta (nazivi stranica i njihov raspored)
 • Sadržaj sajta (tekstovi, fotografije, video snimci i ostali materijal) i raspored sadržaja po stranicama
 • Ključne reči (za pretraživače)
 • Kratak opis za Google
 • Dodatne napomene (sve ono što mislite da je važno da znamo)

Molimo Vas da nam materijal za izradu sajta dostavite na jedan od sledećih načina:

 • e-mailom na adresu: jelena@tippingpoint.rs
 • lično (na CD-u ili USB flash drive-u) na adresu kancelarije: Đorđa Servickog 4, 21 000 Novi Sad (molimo Vas za prethodnu obaveznu najavu dolaska)

PARTNER