web server

3 09, 2013

Baza podataka

Baza podataka je kolekcija podataka organizovanih za brzo pretraživanje i pristup, koja zajedno sa sistemom za administraciju, organizovanje i memorisanje tih podataka, čini sistem baze podataka. Iz ugla korisnika, podaci su na neki logički način povezani. […]

3 09, 2013

FTP

File Transfer Protocol – protokol koji omogućuje prenos datoteka na internetu. […]

Učitaj više