web hosting

3 09, 2013

Bandwith (protok)

Bandwith (protok) je količina podataka koja može biti prenesena putem interneta u određenom vremenskom periodu (koliko ljudi mogu videti i preuzeti podataka sa vašeg sajta u periodu od najčešće mesec dana). […]

3 09, 2013

FTP

File Transfer Protocol – protokol koji omogućuje prenos datoteka na internetu. […]

Učitaj više