providnost

2 09, 2013

Layers (lejeri, slojevi)

Layers (lejeri, slojevi ) u programu (grafičkom alatu) Adobe Photohop su slike poređane jedna iznad druge,  i imaju osobinu da mogu da sadrže transparentne odnosno providne delove, tako da možete da stavite jednu sliku odnosno sloj preko druge i vidite onu ispod ili njen deo. […]

Učitaj više