link

2 09, 2013

Link

Veza ili link (poveznica, hyperlink)  je pojam koji označava vezu između dve internet strane (bilo da se nalaze na dva različita sajta, bilo da su u okviru istog sajta). […]

Učitaj više