imap

3 09, 2013

IMAP

IMAP (engl. Internet Message Access Protocol) je mali protokol za prijem elektronske pošte od servera do lokalnog klijenta. […]

Učitaj više