Hypertext Markup Language

3 09, 2013

HTML

HTML (Hypertext Markup Language) je jezik kojim se definiše struktura i sadržaj web dokumenata i pomoću kojega se izrađuju web stranice. […]

Učitaj više