gif

17 02, 2016

Animacija

Animacija je simulacija kretanja prikazivanjem nizova statičnih slika koje se ponavljaju više puta. […]

5 09, 2013

GIF format

GIF (graphics interchange format) je bitmap grafički format datoteke (fajla) i koristi se za skladištenje fotografija na disku. […]

Učitaj više