elektronska pošta

5 09, 2013

JPG format

JPEG (engl. Joint Photographic Experts Group), je kompresovani format fajlova slika s gubicima, izveden iz bitmapa. […]

3 09, 2013

SMTP

SMTP (engl. Simple Mail Transfer Protocol) predstavlja osnovni protokol sloja aplikacija za elektronsku poštu, koji koristi uslugu pouzdanog transfera podataka protokola TCP. […]

3 09, 2013

Gmail

Gmail je besplatna usluga elektronske pošte (besplatan e-mail) omogućena od strane kompanije Google. […]

3 09, 2013

POP3

POP3 (engl. Post Office Protocol) je jednostavan internet protokol za pristupanje e–pošti. Definisan je u kratkom dokumentu RCF 1939 . […]

Učitaj više