dns

3 09, 2013

DNS

DNS (engl. Domain name system) je, u osnovi, sistem koji pretvara imena računara (hostnames) u IP adrese. […]

Učitaj više