animacija

17 02, 2016

Animacija

Animacija je simulacija kretanja prikazivanjem nizova statičnih slika koje se ponavljaju više puta. […]

3 09, 2013

Flash (Adobe Flash)

Flash je alat koji dizajneri koriste za izradu prezentacija, aplikacija i ostalih sadržaja koje omogućuju interakciju sa korisnicima. Moguće je izraditi vrlo bogate Flash aplikacije u koje možemo uključiti slike, zvukove, video, i specijalne efekte. […]

Učitaj više