AJAX

5 09, 2013

AJAX

Asynchronous  JavaScript  and  XML - metod za postavljanja dinamičkog sadržaja na sajt, najčešće se koristi sa PHP server-side scriptingom.

Učitaj više