REČNIK2019-06-12T16:20:31+00:00

IZRADA SAJTOVA REČNIK POJMOVA

Address Bar

Address bar (takođe i location bar ili URL bar) je polje u web browseru – internet pregledaču (u vrhu Vašeg monitora) koje prikazuje web adresu (URL)  na kojoj se trenutno nalazite i u njega kucate

AJAX

Asynchronous  JavaScript  and  XML - metod za postavljanja dinamičkog sadržaja na sajt, najčešće se koristi sa PHP server-side scriptingom.

Algoritam

Niz instrukcija koje objašnjavaju način rešavanja određenog problema.

Animacija

Animacija je simulacija kretanja prikazivanjem nizova statičnih slika koje se ponavljaju više puta.

Bandwith (protok)

Bandwith (protok) je količina podataka koja može biti prenesena putem interneta u određenom vremenskom periodu (koliko ljudi mogu videti i preuzeti podataka sa vašeg sajta u periodu od najčešće mesec dana).

Banner (Web banner)

Prostor na sajtu (vizuelno uočljiv) rezervisan najčešće za reklamiranje ili linkovanje (povezivanje) na neki drugi sajt. Grafička slika, animacija ili drugi grafičko – tekstualni objekat koji se upotrebljava kao oglasno sredstvo na web stranicama, e-mail

Baza podataka

Baza podataka je kolekcija podataka organizovanih za brzo pretraživanje i pristup, koja zajedno sa sistemom za administraciju, organizovanje i memorisanje tih podataka, čini sistem baze podataka. Iz ugla korisnika, podaci su na neki logički način

Chat

Chat (od eng. čavrljanje) je oblik komunikacije dva ili više korisnika putem računara i kompjuterske mreže u realnom vremenu (real-time).

CMS (Content Management System)

CMS (Content Management System) je, kao što i sam naziv kaže, sistem (programska aplikacija) za upravljenje sadržajem nekog sajta.

Content (sadržaj web stranice)

Content (sadržaj) je svakako najvažniji deo web stranice i zauzima njen najveći deo. Osnova, svrha i smisao postojanja web stranice.

CSS

CSS je skraćenica za Cascading Style Sheets i u „nespretnom“ srpskom prevodu bi značilo: stilske liste u kaskadi.

DNS

DNS (engl. Domain name system) je, u osnovi, sistem koji pretvara imena računara (hostnames) u IP adrese.

Domen

Web domen je adresa vašeg sajta na internetu (npr. www.izradasajtova.rs) i način na koji posetioci mogu pronaći Vaš sajt.

E-mail (elektronska pošta)

Email ili e-pošta (elektronska pošta) je mogućnost slanja poruka putem Interneta i jedna je od najčešćih vrsta komunikacije danas na Internetu.

Flash (Adobe Flash)

Flash je alat koji dizajneri koriste za izradu prezentacija, aplikacija i ostalih sadržaja koje omogućuju interakciju sa korisnicima. Moguće je izraditi vrlo bogate Flash aplikacije u koje možemo uključiti slike, zvukove, video, i specijalne efekte.

Flip Book (Flipping Book)

Flip Book (Flipping Book) ili listajuća knjiga je način prezentacije određenih sadržaja spremnih za štampu (koncipiranih poput knjige) na sajtu. Najčešće se radi o katalozima, jelovnicima, brošurama i slično.

Footer (podnožje)

Donji deo web stranice koji sadrži obično dodatne i manje važne sadržaje i/ili linkove, npr. informacije o privatnosti, autorskim pravima, odricanju od odgovornosti, uslovima korišćenja stranice, izjavi o zaštiti podataka, linkove na glavne celine stranice

FTP

File Transfer Protocol – protokol koji omogućuje prenos datoteka na internetu.

GIF format

GIF (graphics interchange format) je bitmap grafički format datoteke (fajla) i koristi se za skladištenje fotografija na disku.

Gigabajt (gigabyte – GB)

Gigabajt (gigabyte) je jedinica mere količine podataka u računarstvu i iznosi jednu milijardu (1 000 000 000) bajtova.

Gmail

Gmail je besplatna usluga elektronske pošte (besplatan e-mail) omogućena od strane kompanije Google.

Google indeksiranje stranica

Google indeksiranje stranica je proces ubacivanja novih web stranica u Google bazu (indeks).  Rezultati Google pretrage su efikasni (brzi, a daju veliki broj rezultata) upravo iz razloga što Google ne ide svaki put kada ukucate

Go to Top