REČNIK NAJČEŠĆE POMINJANIH POJMOVA

REČNIK NAJČEŠĆE POMINJANIH POJMOVA U OBLASTI IZRADE SAJTOVA I IZRADE LOGOTIPA. REČNIK WEB DESIGNA. NAJČEŠĆE KORIŠĆENI POJMOVI U WEB DESIGNU.

16 02, 2016

Address Bar

Address bar (takođe i location bar ili URL bar) je polje u web browseru – internet pregledaču (u vrhu Vašeg monitora) koje prikazuje web adresu (URL)  na kojoj se trenutno nalazite i u njega kucate adresu koju želite da pronađete na internetu (npr. www.izradasajtova.rs). […]

5 09, 2013

AJAX

Asynchronous  JavaScript  and  XML - metod za postavljanja dinamičkog sadržaja na sajt, najčešće se koristi sa PHP server-side scriptingom.

17 02, 2016

Animacija

Animacija je simulacija kretanja prikazivanjem nizova statičnih slika koje se ponavljaju više puta. […]

3 09, 2013

Bandwith (protok)

Bandwith (protok) je količina podataka koja može biti prenesena putem interneta u određenom vremenskom periodu (koliko ljudi mogu videti i preuzeti podataka sa vašeg sajta u periodu od najčešće mesec dana). […]

3 09, 2013

Banner (Web banner)

Prostor na sajtu (vizuelno uočljiv) rezervisan najčešće za reklamiranje ili linkovanje (povezivanje) na neki drugi sajt. Grafička slika, animacija ili drugi grafičko – tekstualni objekat koji se upotrebljava kao oglasno sredstvo na web stranicama, e-mail newsletterima i slično. […]

3 09, 2013

Baza podataka

Baza podataka je kolekcija podataka organizovanih za brzo pretraživanje i pristup, koja zajedno sa sistemom za administraciju, organizovanje i memorisanje tih podataka, čini sistem baze podataka. Iz ugla korisnika, podaci su na neki logički način povezani. […]

5 09, 2013

Chat

Chat (od eng. čavrljanje) je oblik komunikacije dva ili više korisnika putem računara i kompjuterske mreže u realnom vremenu (real-time). […]

3 09, 2013

CSS

CSS je skraćenica za Cascading Style Sheets i u „nespretnom“ srpskom prevodu bi značilo: stilske liste u kaskadi. […]

3 09, 2013

DNS

DNS (engl. Domain name system) je, u osnovi, sistem koji pretvara imena računara (hostnames) u IP adrese. […]

3 09, 2013

Domen

Web domen je adresa vašeg sajta na internetu (npr. www.izradasajtova.rs) i način na koji posetioci mogu pronaći Vaš sajt. […]

Učitaj više